Gastvrij Bereikbaar

Gastvrij Bereikbaar is een project dat valt onder het programma ‘Beter Benutten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Beter Benutten focust op directe spitsmijdingen en op kennisdelen en ervaring opdoen met OV-arrangementen, het faciliteren van de e-voertuigen van gasten en het begeleiden en adviseren van bezoekers.

Gastvrij Bereikbaar als project focust op duurzame verbeteringen in de ‘reis van de bezoeker’ (Travellers’ Journey) en de vertaling naar haalbare business cases voor stakeholders in de leisure industrie.

Centrale vraag bij dit alles is: ‘hoe lang/breed/’groen’ (duurzaam) is uw rode loper’?

  • hoe lang: waar begint uw rode loper? Bij uw eigen voordeur of die van uw gast?
  • hoe breed: hoeveel bezoekers kunnen er gelijktijdig over uw rode loper naar uw locatie?
  • hoe groen: hoe duurzaam is de bereikbaarheid van uw locatie geregeld?

Pilot Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Arnhem-Nijmegen heeft in 2014 als pilotregio gediend. Green Key partners (o.a. Burgers’ Zoo, GeldreDome, Bilderberg Hotels, van de Valk Hotels) hebben aan de hand van uitgevoerde Travellers’ Journeys concrete verbeteringen aangebracht in de klantervaring en daarnaast ook nog eens spitsmijdingen gerealiseerd.

Naast individuele verbeteringen, heeft een gezamenlijk opgezet ‘Project ARA’ (actieve regio ambassadeurs) ertoe geleid dat meer dan 200 frontliners in de hospitality industrie klanten beter informeren over bereikbaarheid.

Advisory Boards begeleiden landelijke uitrol

Het Ministerie van IenM wil de ‘Gastvrij Bereikbaar’-aanpak landelijk uitrollen. Zij wil daarbij weten waar stakeholders behoefte aan hebben als het gaat om het kunnen verbeteren van hun gastvrijheid en bereikbaarheid. Een select aantal stakeholders wordt gevraagd deel te nemen in Advisory Boards om mee te denken en mee te sturen in het Beter Benutten programma dat door IenM wordt opgezet.

Er zijn verschillende Advisory Boards:  evenementenlocaties, evenementenorganisatoren, binnensteden/regio’s en MVO adviseurs.

Stand van zaken vervolgtraject

Vervolgstappen in dit project zijn:

  • aparte sessies met de verschillende Advisory Boards om te inventariseren waar behoefte aan is.
  • benoemen van ‘pilot projecten’ n.a.v. de inventarisatie met de verschillende Advisory Boards
  • gezamenlijke sessies met verschillende Advisory Boards om onderling kennis te delen
  • een landelijke bijeenkomst over Gastvrij Bereikbaar
  • delen van kennis en ervaring via het afgeschermde platform ‘GastvrijBereikbaar.nl