Doe mee met Gastvrij Bereikbaar!

Traveller’s Journey

De Travellers’ Journey is een methodiek om de reis vanuit het perspectief van de bezoeker te vertellen en te beleven. De Travellers’ Journey brengt de reis vanaf het begin van de heenreis, de aankomst op de bestemming en de daarop volgende terugreis in kaart. Hierbij gaat het niet alleen over praten over wat bezoekers doen, maar om vanuit bezoekersperspectief inzicht krijgen in waarom ze doen wat ze doen. Deze inzichten maken het mogelijk om gerichte en praktische verbetering aan te dragen en te implementeren.

De Travellers’ Journey methodiek is een afgeleide van de vaak toegepaste Customer Journey (vertaling: De klantreis) methodiek. Deze methode is een veelvuldig toegepaste benadering binnen onder andere de Financiële- , Zorgverzekering- , Automotive- , en (Online) detailhandelsector om het keuzegedrag van klanten in kaart te brengen.

De Travellers’ Journey methodiek is een praktische invulling van de empirische onderzoeksmethodiek welke bekend is als de zgn. ‘Grounded Theory’ (1967). Bij ‘Grounded Theory’ is het doel bij het genereren van concepten de manier te beschrijven waarop mensen hun centrale aandachtspunten oplossen. Dit maakt de benadering uitermate geschikt om gedachten en beelden van bezoekers te verwoorden (en illustreren).

De benadering stelt adviseurs in staat om de haakjes en momenten te identificeren voor interventies op basis van gedragsbeïnvloeding principes. Het levert dus inzicht in hoe men op verschillende momenten het gedrag van de gebruiker (onbewust) kan beïnvloeden. Inzichten uit de literatuur van gedragsbeïnvloeding, o.a. Cialdini (2006), of over onbewuste drijfveren, o.a. Dijksterhuis (2011) zijn met de Travellers’ Journey methodiek dan ook gerichter aan te pakken.

De benadering is tevens gebaseerd op de inzichten uit sociale marketing; de zogenaamde ‘voluntary behaviour change’. Het gaat hier om het grondig begrijpen van wat de sociale drijfveren van mensen zijn, om daar dan op in te haken om de reeds aanwezige ‘wil’ om gewenst gedrag aan te nemen te realiseren. Dit kan leiden tot kleine ingrepen met een verrassende positieve uitwerking.

De Travellers’ Journey kunt u inzetten om:

  • de reis van uw bezoeker, met z’n hoogte en diepte punten, in kaart te brengen.
  • het vastleggen van de (onbewuste) motieven en drijfveren van de reiziger.
  • een leidraad te formuleren voor het doorvoeren van praktische verbeteringen.
  • het inlevingsvermogen van zowel medewerkers op de werkvloer als ook de directie te verhogen als het gaat om de behoeften van de bezoeker.
  • uw (interne) communicatie van uw gastheerschapstrategie aan te scherpen.

Regio-ambassadeur

Wil je als stad of regio ook frontliners uit de hospitality industrie inzetten om je bezoekers te informeren over hoe ze het beste kunnen reizen? Wellicht is ‘Project ARA’ (actieve regio ambassadeurs) dan een interessante aanpak. Onderdeel van deze aanpak is de opzet van e-learning modules en het opleiden van gecertificeerd ambassadeurs van je regio. Klik hier om naar de e-learning modules van Project ARA (regio Arnhem) te gaan. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent in het opzetten van een eigen ‘Project ARA’.